ویترین

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 17–32 از 32 نتیجه

سرویس نوزاد T333
تومان ۵/۵۰۰/۰۰۰

تخت : ۲.۳۰۰.۰۰۰

کمد : ۱.۶۰۰.۰۰۰

ویترین : ۱.۶۰۰.۰۰۰

 

سرویس نوزاد T335
تومان ۷/۴۰۰/۰۰۰

تخت : ۲.۵۰۰.۰۰۰

دراور : ۱.۵۰۰.۰۰۰

کمد : ۱.۸۰۰.۰۰۰

ویترین : ۱.۶۰۰.۰۰۰

سرویس نوزاد T336
تومان ۷/۷۵۰/۰۰۰

تخت : ۲.۴۰۰.۰۰۰

آینه دراور : ۱.۷۵۰.۰۰۰

کمد : ۱.۹۰۰.۰۰۰

ویترین : ۱.۷۰۰.۰۰۰

 

سرویس نوزاد T337
تومان ۸/۱۰۰/۰۰۰

تخت : ۳.۰۰۰.۰۰۰

گهواره : ۱.۰۰۰.۰۰۰

کمد : ۲.۴۰۰.۰۰۰

ویترین : ۱.۷۰۰.۰۰۰

 

ویترین T165
تومان ۱/۲۰۰/۰۰۰

⚜&#۶۵۰۳۹; صنایع چوب محمدیار ⚜&#۶۵۰۳۹; Ⓜ&#۶۵۰۳۹; #ویترین ? #قهوه_ای ?:#T165 ? رنگ بندی: دلخواه ? ابعاد : دلخواه ? جنس کار :MDF درجه ۱ ?نوع چسب: چسب چوب مشهد ? نوع رنگ: پلی استر درجه ۱(پارس اشن) ? یراق آلات: لولا آرام بند٬ریل سه تیکه ساچمه ای ? سه سال ضمانت کتبی.

ویترین T167
تومان ۱/۴۰۰/۰۰۰

⚜&#۶۵۰۳۹; صنایع چوب محمدیار ⚜&#۶۵۰۳۹; Ⓜ&#۶۵۰۳۹; #ویترین ? #قهوه_ای ?:#T167 ? رنگ بندی: دلخواه ? ابعاد : دلخواه ? جنس کار :MDF درجه ۱_و چوب ?نوع چسب: چسب چوب مشهد ? نوع رنگ: پلی استر درجه ۱(پارس اشن) ? یراق آلات: لولا آرام بند٬ریل سه تیکه ساچمه ای ? سه سال ضمانت کتبی.

ویترین T168
تومان ۱/۵۰۰/۰۰۰

⚜&#۶۵۰۳۹; صنایع چوب محمدیار ⚜&#۶۵۰۳۹; Ⓜ&#۶۵۰۳۹; #ویترین ? #سفید_طلایی ?:#T168 ? رنگ بندی: دلخواه ? ابعاد : دلخواه ? جنس کار :MDF درجه ۱_و چوب ?نوع چسب: چسب چوب مشهد ? نوع رنگ: پلی استر درجه ۱(پارس اشن) ? یراق آلات: لولا آرام بند٬ریل سه تیکه ساچمه ای ? سه سال ضمانت کتبی.

ویترین T170
تومان ۹۰۰/۰۰۰

⚜&#۶۵۰۳۹; صنایع چوب محمدیار ⚜&#۶۵۰۳۹; Ⓜ&#۶۵۰۳۹; #ویترین ? #سفید ?:#T170 ? رنگ بندی: دلخواه ? ابعاد : دلخواه ? جنس کار :MDF درجه ۱ ?نوع چسب: چسب چوب مشهد ? نوع رنگ: پلی استر درجه ۱(پارس اشن) ? یراق آلات: لولا آرام بند٬ریل سه تیکه ساچمه ای ? سه سال ضمانت کتبی.

ویترین T171
تومان ۱/۰۰۰/۰۰۰

⚜&#۶۵۰۳۹; صنایع چوب محمدیار ⚜&#۶۵۰۳۹; Ⓜ&#۶۵۰۳۹; #ویترین ? #سفید ?:#T171 ? رنگ بندی: دلخواه ? ابعاد : دلخواه ? جنس کار :MDF درجه ۱ ?نوع چسب: چسب چوب مشهد ? نوع رنگ: پلی استر درجه ۱(پارس اشن) ? یراق آلات: لولا آرام بند٬ریل سه تیکه ساچمه ای ? سه سال ضمانت کتبی.

ویترین T172
تومان ۹۰۰/۰۰۰

⚜&#۶۵۰۳۹; صنایع چوب محمدیار ⚜&#۶۵۰۳۹; Ⓜ&#۶۵۰۳۹; #ویترین ? #سفید ?:#T172 ? رنگ بندی: دلخواه ? ابعاد : دلخواه ? جنس کار :MDF درجه ۱ ?نوع چسب: چسب چوب مشهد ? نوع رنگ: پلی استر درجه ۱(پارس اشن) ? یراق آلات: لولا آرام بند٬ریل سه تیکه ساچمه ای ? سه سال ضمانت کتبی.

ویترین T175
تومان ۹۰۰/۰۰۰

⚜&#۶۵۰۳۹; صنایع چوب محمدیار ⚜&#۶۵۰۳۹; Ⓜ&#۶۵۰۳۹; #ویترین ? #قهوه_ای ?:#T175 ? رنگ بندی: دلخواه ? ابعاد : دلخواه ? جنس کار :MDF درجه ۱ ?نوع چسب: چسب چوب مشهد ? نوع رنگ: پلی استر درجه ۱(پارس اشن) ? یراق آلات: لولا آرام بند٬ریل سه تیکه ساچمه ای ? سه سال ضمانت کتبی.

16
حراج
ویترین T186
تومان ۵۰۰/۰۰۰ تومان ۴۲۰/۰۰۰

⚜&#۶۵۰۳۹; صنایع چوب محمدیار ⚜&#۶۵۰۳۹; Ⓜ&#۶۵۰۳۹; #ویترین ? #قهوه_ای ?:#T186 ? رنگ بندی: دلخواه ? ابعاد : دلخواه ? جنس کار :MDF درجه ۱_و چوب ?نوع چسب: چسب چوب مشهد ? نوع رنگ: پلی استر درجه ۱(پارس اشن) ? یراق آلات: لولا آرام بند٬ریل سه تیکه ساچمه ای ? سه سال ضمانت کتبی.

ویترین T187
تومان ۱/۵۰۰/۰۰۰

⚜&#۶۵۰۳۹; صنایع چوب محمدیار ⚜&#۶۵۰۳۹; Ⓜ&#۶۵۰۳۹; #ویترین ? #قهوه_ای ?:#T187 ? رنگ بندی: دلخواه ? ابعاد : دلخواه ? جنس کار :MDF درجه ۱_و چوب ?نوع چسب: چسب چوب مشهد ? نوع رنگ: پلی استر درجه ۱(پارس اشن) ? یراق آلات: لولا آرام بند٬ریل سه تیکه ساچمه ای ? سه سال ضمانت کتبی.

ویترین T188
تومان ۱/۱۰۰/۰۰۰

از چپ به راست

۱.۱۰۰.۰۰۰

۱.۲۰۰.۰۰۰

۱.۲۰۰.۰۰۰

۱.۳۰۰.۰۰۰

۱.۴۰۰.۰۰۰

 

ویترین T193
تومان ۱/۷۰۰/۰۰۰

⚜&#۶۵۰۳۹; صنایع چوب محمدیار ⚜&#۶۵۰۳۹; Ⓜ&#۶۵۰۳۹; #ویترین ? #سفید_طلایی ?:#T193 ? رنگ بندی: دلخواه ? ابعاد : دلخواه ? جنس کار :MDF درجه ۱_و چوب ?نوع چسب: چسب چوب مشهد ? نوع رنگ: پلی استر درجه ۱(پارس اشن) ? یراق آلات: لولا آرام بند٬ریل سه تیکه ساچمه ای ? سه سال ضمانت کتبی.

ویترین T194
تومان ۱/۱۰۰/۰۰۰

⚜&#۶۵۰۳۹; صنایع چوب محمدیار ⚜&#۶۵۰۳۹; Ⓜ&#۶۵۰۳۹; #ویترین ? #قهوه_ای ?:#T194 ? رنگ بندی: دلخواه ? ابعاد : دلخواه ? جنس کار :MDF درجه ۱_و چوب ?نوع چسب: چسب چوب مشهد ? نوع رنگ: پلی استر درجه ۱(پارس اشن) ? یراق آلات: لولا آرام بند٬ریل سه تیکه ساچمه ای ? سه سال ضمانت کتبی.